2008/03/03

Fredrik Staves Minnefond

Vi har opprettet et minnefond for Fredrik Stave som skal
være en del av at Fredrik aldri skal og vil glemmes.
Dette gjør vi fordi vi har hatt nytte av et liknende
fond når vi var på sykehuset, og fordi vi vil hjelpe den
fantastisk flinke Kreftavd., UNN Tromsø, som hjalp oss mye.
Hvis noen vil gi en gave så er kontonummer som følger;

8982 10 51569

Ellers oppfordrer vi til å lese Fredriks blogg - en fantastisk
velskrevet side av en fantastisk mann!