2007/08/07

Da var man rykket tilbake til start. Eller skal man si begynnelsen på slutten? Ikke vet jeg. Svarene i morgen kommer til å gi en pekepinn på hva man burde forvente seg av tiden framover. Jeg skal skrive her så fort som f. Ønsk meg lykke til, da vel!

1 comment:

Anonymous said...

Kor d gikk?!